Neden Bir Gümrük Müşavirliği Firması ile Çalışılmalıdır?

Gümrük müşavirliği hizmetleri, devletin belirlediği kanunlar kapsamında, gümrük belgelerini hazırlama süreçlerini kapsar. İhracat ve ithalatların yasalara uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetleyen gümrük müşavirleri, Ticaret Bakanlığı’na bağlı, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre işlem yapar. Tüm gümrük işlerinin takibini ve sonuçlandırmasını sağlayan gümrük müşavirliği firmaları, kendisine başvuran kişiler adına tüm belgeleri hazırlar ve firmaların gümrük süreç yönetimlerine destek olur.

Gümrük müşaviri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşaviri izin belgesi verilen kişi” (1) olarak tanımlanır.

Onay Gümrük Müşavirliği, alanında uzman, deneyimli kadrosu ile gümrük belgelerini hazırlama, eşyaları depolama ve çözüm ortakları ile lojistik hizmetleri sunma konusunda üzerine düşen tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirir

Gümrük Müşavirliği Hizmeti Almanın Önemi Nedir?

Türkiye’nin dış ticaretinin %92’sinin beyanını yapıp, özellikle ihracat işlemlerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayan gümrük müşavirlik hizmetleri şu şekildedir. Gümrük müşavirliği hizmetleri genel olarak ithalat hizmetleri, ihracat hizmetleri, uluslararası nakliye ve lojistik çözüm önerileri, transit ticaret hizmetleri, yurtdışı ile çalışacak firmaların veya yurtdışından ürün çekecek/alacak kişilerin işlemlerinin baştan sona yürütülmesine ilişkin tüm işlemler ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm gümrük işlemlerini kapsamaktadır. (2)Gümrük müşavirleri tüm dünyada dış ticaret alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip eder. Dijitalleşen ve elektronik ortama aktarılan uygulamaları zaman kaybetmeden sistemlerine entegre eder. Kendi ticari menfaatleri düşünen ve hukuki güvencelerini sağlamak isteyen firmalar gümrük müşavirliği hizmetlerinden yararlanır.

Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları Nelerdir?
Gümrük müşavirleri her çeşit gümrük işlemini takip ederek, sonuçlandıran kişilerdir. Bu süreçte yasalara uygun hareket eder. Gümrük müşavirinin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;
  • İthalat, ihracat işlemlerinde yasalara göre belgeleri hazırlayıp, takip eder.
  • Müşterinin ödemesi gereken vergi ve harçları inceler ve ödemelerin yapılmasını sağlar.
  • Gümrük işlerini hızlı ve yasalara uygun olacak şekilde gerçekleştirir.
  • İthalat ve ihracat noktasında; sigorta ve tarife ile ilgili tavsiyelerde bulunur.
  • Hata yapılması halinde ceza kesme hükmüne sahiptir.
  • Dış ticaret yapmak isteyen firmalara, danışmanlık hizmeti verir.
  • Lojistik ve antrepo hizmetlerinde çözüm ortakları ile birlikte çalışır.
Onay Gümrük Müşavirliği, uzman ekibi ile süreci yakından takip edebilirsiniz. Böylece kalıcı verimlilik planı ile iş süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Lojistik ve depolama hizmetlerinde de en uygun fiyatları alabilirsiniz.

Kaynakça;

  • Resmi Gazete, 10 Eylül 2020, Sayı: 31240

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200910-12.htm

Yazar

admin