Hizmetlerimiz

Onay Gümrük Müşavirliği; maliyetlendirme ve risk analiz yönetimi, belge alım hizmetleri, danışmanlık, raporlama, depolama ve lojistik gibi sunduğu tüm hizmetlerde müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirir. Yüklerinizin; uygun koşullarda, en uygun maliyetlerle depolanabilmesi için hizmet verdiği tüm bölgelerde çeşitli antrepo işletmelerinden en uygun depolama ve elleçleme fiyatlarını temin eder.
“Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir.” (1)
Onay Gümrük Müşavirliği, depolama alanında en hızlı ve en güvenilir hizmetleri üretir. Depolama sürecinde alanında uzman ve deneyimli personel kadrosu ile hizmet verir. Onay Gümrük, tedarik zincirinin tamamlayıcı hizmetlerinden biri olan antrepo hizmetlerini en uygun maliyetlere çözüm ortakları aracılığı ile sunar.

Onay Gümrük Müşavirliği Depolama Hizmetleri

“Gümrük müşavirliği hizmetleri genel olarak ithalat hizmetleri, ihracat hizmetleri, uluslararası nakliye ve lojistik çözüm önerileri, transit ticaret hizmetleri, yurtdışı ile çalışacak firmaların veya yurtdışından ürün çekecek/alacak kişilerin işlemlerinin baştan sona yürütülmesine ilişkin tüm işlemler ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm gümrük işlemlerini kapsamaktadır.” (2)

İlgili eşyaları teslim aldıktan sonra uluslararası nakliyesini en hızlı ve en güvenilir şekilde planlayan Onay Gümrük Müşavirliği, her gümrükte aynı hizmeti sunar. Alanında uzman, deneyimli lojistik kadrosu ile yürüttüğü depolama hizmetinde üstüne düşen tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirir. Onay Gümrük Müşavirliği depolama hizmetleri;

  • Gümrüklere ulaşan eşyaların dış ticaret işlemlerinin en etkin ve hızlı şekilde sonuçlandırılması,
  • Gümrüklerde gerçekleşen ara nakliyelerin sigortalı, teminatlı araçlarla güvenli olarak taşınması,
  • Profesyonel stok takibi ve envanter yönetim sistemi ile ürünlerin depolanması,
  • Müşteri hizmetleri departmanı sayesinde rapor ya da bilgilere en hızlı şekilde ulaşılması.

Onay Gümrük Müşavirliği, Lojistik ekibi ile tedarik zincirinizi sürekli olarak sorgulayabilirsiniz. Böylece kalıcı verimlilik planı elde edebilirsiniz. Depolama ve elleçleme hizmetlerinde en uygun fiyatları alabilirsiniz.

Kaynakça;

  • REKABET KURULU KARARI, 20.06.2019, Madde 27,

https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=5d3f15ad-3a75-4ea0-acb2-1fe0b2a19de9

  • Gümrük Yönetmeliği (Madde 561-573) (Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları), 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete, madde 7

https://orgtr.org/gumruk-yonetmeligi-madde-561-573-gumruklerde-is-takibi-ve-gumruk-musavirleri-ile-gumruk-musavir-yardimcilari