Son Dakika Haberler

19.07.2024 / 19 Temmuz 2024 Tarihli, 32606 Sayılı Resmi Gazete

19.07.2024 Tarihli, 32606 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.07.2024 / Genelge No: 2024/14 - Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti

Geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak ve yeniden ihraç edilecek eşya ile ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ve yeniden ithal edilecek eşyanın ayniyet tespiti işlemleri hk.Devamı >>

19.07.2024 / Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eritritol ithalatına geçici anti-damping vergisi getirildi (AB Mevzuatı)

19/07/2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan (AB) 2024/1959 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eritritol ithalatına geçici anti-damping vergisi uygulanması getirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Saf haliyle veya ağırlıkça %10'dan az diğer ürünler içeren karışımlarda bulunan ve halihazırda saf haliyle eritritol için CN kodu 2905 49 00 ve karışımlı ürünler için CN kodu 2106 90 92 ve 2106 90 98 kapsamına giren (TARIC kodları 2905490015, 2106909265 ve 2106909815) olan eritritolün ithalatına geçici anti-damping vergisi uygulanmaktadır.

Aşağıda listelenen şirketler tarafından üretilen ve paragraf 1'de tanımlanan ürünün gümrük öncesi Birlik sınırında serbest net fiyatına uygulanan geçici anti-damping vergisi oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

ŞirketGeçici anti-damping vergisi oranı (%)TARIC ek kodu
Baolingbao Biology Co., Ltd.31,989BG
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.76,989BH
Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.156,789BI
Ek'te listelenen diğer işbirliği yapan şirketler152,9 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli diğer tüm ithalatlar235,6C999

Devamı >>

19.07.2024 / Mikro ihracatçılar için GET-APP BGB Sorgulaması

Mikro ihracatçıların Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamelerinde (BGB) göndericisi/ihracatçısı oldukları eşyaya ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmelerini sağlamak amacıyla GET-APP programında BGB İşlemleri / fs-firma sahibi profili açılmıştır.Devamı >>

18.07.2024 / Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler
Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>
17.07.2024 / Genelge No: 2024/12 - 1061 TPS-Jandarma Genel Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi
3065 sayılı KDV Kanunu ve KDV Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı-Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenerek onaylanan KDV İstisna Belgeleri 1061 TPS-Jandarma Genel Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi kodu ile Tek Pencere Sistemine alındı.Devamı >>
16.07.2024 / Hindistan ve Türkiye menşeli seramik karoların ithalatına kesin bir anti-damping vergisi getiren Yönetmelikte Değişiklik (AB Mevzuatı)

15/7/2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan (AB) 2024/1919 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile; (AB) 2023/265 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 CN kodları altında yer alan ve Hindistan veya Türkiye menşeli olan bitirme seramiklerinin ithalatına kesin bir anti-damping vergisi getiren (AB) 2023/265 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün Ek II'sinde yer alan ve %9,2 oranında damping vergisine tabi tutulan Türk şirketlerinden C912 TARİC Ek Kodu kapsamına 27 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi de dahil edilmiştir ve

Değişiklik aşağıdaki şekildedir:

Önceki şekli

TürkiyeNG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.C912'Yeni şekli

'TürkiyeNG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi
C912'Bu uygulama 16 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı >>

11.06.2024 / 11 Haziran 2024 Tarihli, 32573 Sayılı Resmi Gazete

11.06.2024 Tarihli, 32573 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.06.2024 / (EEC) 2658/87 Sayılı AB Tarife Cetvelinde CN kodları bildirilen bazı tarım ürünleri vergi oranlarında değişiklik (AB Mevzuatı)

10.06.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1652 sayılı Komisyon Yönetmeliği ile; (AET) 2658/87 sayılı Komisyon Yönetmeliğinin (AB Tarife Cetveli) Ek I İkinci Kısmında Yönetmelik eki tablonun 1. sütununda listelenen CN kodlarına karşılık gelen bazı tarım ürünleri için aynı tablonun 3. sütunundaki vergi ve dipnotlarda değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik yapılan CN kodları 4 hane bazında aşağıdaki gibidir:

07131404
10011507
10021508
10031512
10051514
10071515
10081516
11061518
12012302
12022303
12032304
12042305
12052306
12062308
12072309
1208 Bu Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Devamı >>

10.06.2024 / TCMB - İhracat Genelgesinde Değişiklik (Merkez Bankasına satılması gereken ihracat döviz geliri oranı yüzde 30 a indirildi)


TCMB İhracat Genelgesine Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı ile eklenen Ek Madde 2 gereği, İhracat Bedellerinin bankaya ve oradan TCMB’ye satışı öngörülen oran; en az %30 olarak yeniden belirlenmiş olup yine Ek Madde 2 son cümlesi gereği Ek Madde 1 yürürlükten kalkar. (Yürürlük; 10.06.2024)

"EK MADDE 2– (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır."Devamı >>

10.06.2024 / Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle; - Firmalara sağlanacak destekte hangi dövizlerin kapsam dahilinde olduğu Merkez Bankasınca (MB) belirlenecek; - Yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinde sağlanan döviz dönüşüm desteği kaldırıldı; - Döviz alımı yapılmaması taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların MB kaynaklı kredi kullanım talepleri ile bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesi talepleri yaptırım tutarının ödendiği tarihe kadar kabul edilmeyecek, - Döviz dönüşüm desteğinden usulsüz olarak yararlanan veya MB na ya da bankalara gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalar döviz dönüşüm desteğinden yararlandırılmayacaktır ve bu firmaların MB kaynaklı kredi kullanım talepleri 3 yıl süre ile kabul edilmeyecek, - Döviz dönüşüm desteği ödemesine aracılık eden ancak MB nca belirlenecek kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar yaptırım tutarının MB ına ödenmesinden sorumlu olacak.Devamı >>

10.06.2024 / 10 Haziran 2024 Tarihli, 32572 Sayılı Resmi Gazete

10.06.2024 Tarihli, 32572 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.06.2024 / 09 Haziran 2024 Tarihli, 32571 Sayılı Resmi Gazete

09.06.2024 Tarihli, 32571 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.06.2024 / ÇİN menşeli 8703 pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için ilave gümrük vergisi getirildi(Yürürlük Tarihi: 8/7/2024)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda yapılan değişikle; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8703 pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için %40 veya minimum 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı uygulanacak şekilde ilave gümrük vergisi getirildi. (Yürürlük Tarihi: 08/07/2024)Devamı >>

08.06.2024 / 08 Haziran 2024 Tarihli, 32570 Sayılı Resmi Gazete

08.06.2024 Tarihli, 32570 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

07.06.2024 / AB Komisyonu ÇİN menşeli paslanmaz çelik halatlar ve kabloların ithalatına uygulanan kesin anti-damping vergisi, Fas menşeli olduğu beyan edilsin veya edilmesin, Fas'tan gönderilen aynı çelik halatların ve kabloların ithalatını da kapsayacak şekilde genişletti. (AB Mevzuatı)

ÇİN menşeli 7312 10 CN kodu kapsamına giren paslanmaz çelik halatlar ve kablolar hariç, kilitli bobin halatlar dahil olmak üzere çelik halatlar ve kabloların ithalatına uygulanan kesin anti-damping vergisi, 7/6/2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1666 sayılı Uygulama Tüzüğü ile ÇHC menşeli ithalatlara uygulanan kesin anti-damping vergisi, Fas menşeli olduğu beyan edilsin veya edilmesin, Fas'tan gönderilen aynı çelik halatların ve kabloların ithalatını da kapsayacak şekilde genişletti.

Devamı >>

07.06.2024 / Çin Halk Cumhuriyeti menşeli titanyum dioksit ithalatının kayda tabi tutulması (AB Mevzuatı)

7 Haziran 2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1617 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 12065-65-5 ve 13463-67-7 Cas nolu 2823 00 00 ve 3206 11 00 CN kodlarında sınıflandırılan TiO2 kimyasal formülüne sahip titanyum dioksit ithalatının her türlü titanyum oksit kuru madde üzerinden hesaplanan ağırlıkça minimum %80 titanyum dioksit içeren, her tür parçacık boyutuna sahip, titanyum dioksit bazlı pigmentler ve preparatların ithalatı kayda tabi tutulmuştur.

Kayıt, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 9 ay sonra sona erecektir. (Yürürlük tarihi; 7 Haziran 2024) Devamı >>

07.06.2024 / 07 Haziran 2024 Tarihli, 32569 Sayılı Resmi Gazete

07.06.2024 Tarihli, 32569 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

06.06.2024 / AKİB - Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatı


Ege İhracatçı Birlikleri’nden alınan 04/06/2024 tarihli yazıda, Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına (GTİP: 15.09.20.00.00.19, 1509.30.00.00.19, 1509.90.00.00.29 ve 1509.90.00.00.39) ilişkin güncel gelişmeler hakkında üyelerimizin bilgi edinmelerini teminen, aşağıda iletişim bilgileri yer alan İlgili Genel Sekreterliğin personeli ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: https://www.akib.org.trDevamı >>

06.06.2024 / Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Teknik heyet, Teminat ve Tütün işleme tesisi tanımları eklenmiş, İşlenmiş tütün tanımı değiştirilmiş; Tütün üretimi, Yazılı sözleşme esası, Tütünlerin işlenmesi, Tütün işleme tesislerinin kurulması, Tütün işleme tesislerinin üretim izni, Proje tadilatı, tesislerin yer değişikliği, devri ve kapatılması, Tütün ticareti yetki belgesi, Tütün ihracatı, Tütün ithalatı başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmış; Uygunluk belgesi bedelleri ile teminatın belirlenmesi başlıklı ek madde ve Geçiş hükümleri ile ilgili geçici madde eklenmiştir. Devamı >>

03.06.2024 / Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge GÜNCELLENDİ (29.05.2024)

Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge GÜNCELLENDİ (29.05.2024)Devamı >>

03.06.2024 / Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

03.06.2024 / ÇİN menşeli belirli demir veya çelik bağlantı elemanlarının ithalatına anti-damping vergisi Uygulama Yönetmeliğinde düzeltme (AB Mevzuatı)

3 Haziran 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1513 sayılı Uygulama Tüzüğü ile yapılan değişiklikle;

(AB) 2022/191 Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden bu yana TARIC ek kodu C776 kapsamında yapılan ithalatların gerçekten Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. tarafından üretilip üretilmediğini doğrulama talimatı verilmiştir. TARIC ek kodu kapsamında yapılan ithalatlar Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. tarafından üretilmeyen C776 kodlu ürünler, diğer tüm şirketlere uygulanan vergiye tabi olacak ve aradaki vergi farkı, ilgili gümrük mevzuatına uygun olarak 18 Şubat 2022 tarihinden itibaren tahsil edilecektir.

Devamı >>

03.06.2024 / 03 Haziran 2024 Tarihli, 32565 Sayılı Resmi Gazete

03.06.2024 Tarihli, 32565 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

03.06.2024 / 02 Haziran 2024 Tarihli, 32564 Sayılı Resmi Gazete

02.06.2024 Tarihli, 32564 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

01.06.2024 / Türkiye ile Kore Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

22 Ekim 2021 tarihinde Seul a imzalanan ve 7494 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının onaylanması hk. Devamı >>

01.06.2024 / 01 Haziran 2024 Tarihli, 32563 Sayılı Resmi Gazete

01.06.2024 Tarihli, 32563 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.03.2024 / 25 Mart 2024 Tarihli, 32500 Sayılı Resmi Gazete
25.03.2024 Tarihli, 32500 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>
25.03.2024 / 24 Mart 2024 Tarihli, 32499 Sayılı Resmi Gazete

24.03.2024 Tarihli, 32499 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.03.2024 / 23 Mart 2024 Tarihli, 32498 Sayılı Resmi Gazete

23.03.2024 Tarihli, 32498 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

22.03.2024 / İmalatçısı Tarafından Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Doğrultusunda Belgelendirilmeyecek Tıbbi Cihazların Piyasaya Arzı Ve Piyasada Bulundurulması

MDD kapsamında üretilmiş olup (AB) 2023/607 sayılı Tüzük hükümleri dahilinde geçiş hükümlerinden faydalanmayan ve MDR kapsamında piyasaya arz edilmeyecek olan tıbbi cihazlar imalatçısı veya ithalatçısı tarafından 26.05.2024 tarihinden sonra piyasaya arz edilemeyecek olup konuya ilişkin Duyuru hükümleri tüm taraflara önemle duyurulur.

Kaynak: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2024/announcement/duyurumetni_67231ed0-2553-4708-8231-7951c767e066.pdfDevamı >>

21.03.2024 / TİCARET BAKANLIĞI DUYURU- *.gtb.gov.tr SSL Sertifika Güncellemesi Hakkında

*.gtb.gov.tr uzantılı webservis ve uygulamalarda 22 Mart 2024 tarihinde SSL sertifika güncellemesi yapılacaktır.

İlgili sertifika dosyaları https://uygulama.gtb.gov.tr/gtb2025ssl.zip adresinden indirilebilir,

Olması gereken sertifika zinciri https://uygulama.gtb.gov.tr/gtbchainssl2025.png adresinden görülebilir.

Sertifika zinciri https://uygulama.gtb.gov.tr/gtb_ssl_intermediate.zip adresinden indirilebilir.

Soru ve sorunlarınız için entegrasyondestek@ticaret.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.Devamı >>

21.03.2024 / 3926.40 ve 3926.90.97.90 gtiplerinde sınıflandırılan bazı plastikten eşyaların gözetim uygulamasında değişiklik

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30) kapsamında gözetime tabi olan 3926.40.00.00.11 Plastikten mamul kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri, 3926.90.97.90.14 Plastikten kelepçeler ve 3926.90.97.90.18 Plastikten boncuklar ve diğer eşyanın gözetim uygulamasında değişiklik yapıldı. (Yürürlük; 20/4/2024)Devamı >>

21.03.2024 / 21 Mart 2024 Tarihli, 32496 Sayılı Resmi Gazete

21.03.2024 Tarihli, 32496 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.03.2024 / 4805 GTP altındaki fluting ve testlayner kağıtları ithalatında ek mali yükümlülük uygulaması için Öneri Tebliği

4805.11, 4805.12, 4805.19 gtiplerinde yer alan Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı ve 4805.24, 4805.25 gtiplerinde yer alan İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner) ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin ton başına 200 ABD Doları tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.Devamı >>

20.03.2024 / 20 Mart 2024 Tarihli, 32495 Sayılı Resmi Gazete

20.03.2024 Tarihli, 32495 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.03.2024 / Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, menşe ispat ve dolaşım belgeleri üzerinde, "Türkiye" ifadesinin yer alması hususunun düzenlenerek A.TR Dolaşım Belgesi üzerindeki 4 No.lu hane haricindeki yerlerde "Türkiye" ifadesinin kullanılmaya başlanacağı tarihin evvelce 1 Ocak 2024 olarak belirlendiği, fakat önceden alınan belgelerin stoklardaki çokluğu nedeniyle ilgili geçiş tarihinin Avrupa Komisyonu ile varılan uzlaşı neticesinde 31 Mart 2024 olarak kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bildirimle 31 Mart 2024 tarihinden itibaren 4 No.lu hane haricindeki yerlerde "Türkiye" ibaresinin bulunacağı ve 4 No.lu hanede de "Avrupa Ekonomik Topluluğu" (European Economic Community) yerine "Avrupa Topluluğu" (European Community) ifadesi yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin ülkemizce kullanılmaya başlanacağı hususlarının yeniden hatırlatıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracatta sorun yaşanmamasını teminen, 31 Mart 2024 itibarıyla, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR dolaşım belgesi kullanma hakkına sahip ihracatçı firmalar veya kanuni temsilcileri tarafından stoklarda bulunan eski formatlı Basit A.TR belgelerinin zayi işlemi yapılarak imha edilmesi önem arz etmekte olup eski formatta basımı yapılmış A.TR belgelerinin ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elektronik ortamda (MEDOS) kullanıma kapatılacağı ve 31 Mart 2024 itibarıyla AB ülkelerine yönelik ihracatta eski formatlı A.TR dolaşım belgelerinin geçerli olmayacağı bildirilmektedir.

Kaynak:https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2024-6011.htmlDevamı >>

05.03.2024 / Azerbaycan'a Benzin İthalatında Gümrük Ve Aksiz (Özel Tüketim) Vergilerinde Değişiklik Yapıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 29/02/2024 tarih ve 112 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/azerbaycan-respublikasi-nazirler-kabinetinin-2017-7860) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; “2710 12 4130”, “2710 12 5101”, “2710 19 4210”, “2710 19 4220”, “2710 19 4230”, “2710 19 4240”, “2710 19 4250”, “2710 19 4260”, “2710 19 4290”, “2710 19 4600” ve “2710 19 4800” (oktanı 15'den az olan benzin) tali alt pozisyonlarında yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan %15 gümrük vergisi 31 Aralık 2024 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 29/02/2024 tarih ve 113 No’lu diğer bir Kararı ile ( https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/azerbaycan-respublikasi-nazirler-kabinetinin-2017-7860), Azerbaycan'a ithal edilen “2710 12 4130”, “2710 12 5101” ve “2710 19 3100–2710 19 4800” tali alt pozisyonlarında yer alan ürünlere (oktanı 15'den az olan benzin) uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

2710 12 4130 – 200 manat/1 ton (31.12.2024 tarihine kadar 1,0 manat)

2710 12 5101 – 200 manat/1 ton (31.12.2024 tarihine kadar 1,0 manat)

2710 19 3100 – 80 manat/1 ton

2710 19 3500 – 80 manat/1 ton

2710 19 421 0-2710 19 4800 – 80 manat/1 ton (31.12.2024 tarihine kadar 1,0 manat)

Sözkonusu Kararlar 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Devamı >>

05.03.2024 / Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Yurt içinde imal edilen kozmetik ürünler için imalatçı imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilecek;

Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunca gerekli kılavuzların yayımlanacağına ilişkin ek madde eklendi;

Eski Yönetmelikten yeni Yönetmeliğe geçiş süresince yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olarak yapılmış bildirimlerin uygun kabul edileceği ve eski Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için ürün güvenlilik değerlendirmesi ile hazırlanacak ürün bilgi dosyasının 8 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılabileceği ile ilgili geçici maddede düzenleme yapıldı;

Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi başlıklı tabloda ve Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi başlıklı tabloda değişiklik yapıldı.

Devamı >>

05.03.2024 / 05 Mart 2024 Tarihli, 32480 Sayılı Resmi Gazete

05.03.2024 Tarihli, 32480 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

04.03.2024 / 04 Mart 2024 Tarihli, 32479 Sayılı Resmi Gazete
04.03.2024 Tarihli, 32479 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>
04.03.2024 / 03 Mart 2024 Tarihli, 32478 Sayılı Resmi Gazete

03.03.2024 Tarihli, 32478 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

02.03.2024 / e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği)

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemleri hk.Devamı >>

02.03.2024 / 2023/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik (Tebliğ No:2024/1)

2023/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle; yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan ve Borsa Rafineri Listesinde yer almayan Türkiye de yerleşik tüzel kişilerin ve Borsa Rafineri Listesinde yer alan ve 23.02.2023 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafinerilerin faaliyet izni almak için başvuru tarihlerini uzatma süreleri 6 aydan 2 yıla çıkarıldı. (Geçerlilik tarihi: 1/10/2023)Devamı >>

02.03.2024 / 02 Mart 2024 Tarihli, 32477 Sayılı Resmi Gazete

02.03.2024 Tarihli, 32477 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

01.03.2024 / Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması konulu yazısı

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarımızın Kore Gümrük İdaresi nezdinde Karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamındaki kolaylıklardan yararlanabilmesi için; - ticaret yaptıkları Koreli ithalatçı firmalara Türkiyede YYS sahip olduklarını bildirmeleri, - Koreli ithalatçı firmaların Kore Gümrük İdaresine, sertifika sahibi ihracatçı firmalarımızın bilgilerini sunmasıyla birlikte yeni bir OBPC düzenlenmesi için başvuruda bulunması ve - Firmalarımız adına düzenlenmiş bir OBPC var ancak bu OBPC ile ilişkilendirilmiş bir AEO kodu yoksa, eksik AEO kodunun güncellenmesi için Koreli ithalatçı firmaların Kore Gümrük İdaresine müracaatı gerekmektedir.Devamı >>

01.03.2024 / 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldıDevamı >>

01.03.2024 / Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması

29 Nisan 2023 tarihinde Samsun da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ‘Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur.Devamı >>

01.03.2024 / 2024/17 sayılı Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik
2024/17 sayılı Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığının KODEKS kapsamında yapacağı denetimlerde 2019/44 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin EK2 si de uygulanacak; denetimlerde TS EN 13209-2 ve TS EN 14372 standartlara uygunluk da aranacak; 3926.90.97.90.17 Diş kaşıyıcılarının denetimlerinde kadmiyuma da bakılacak; 3924 pozisyonundaki plastikten mamul bebek ve çocukların kullanıma yönelik olan ürünler, göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kaplarının denetiminde KKDİK Yönetmeliği kapsamında kurşun, Kadmiyum, PAH, Ftalat, DOK kontrolleri yapılacak; 9619 pozisyonundaki tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi kontrollerinden DOT denetimi çıkarıldı; 8414 pozisyonundaki Yalnızca süt sağma pompaları, set halinde olanlar için pompa ve bileşenlerinin KKDİK kapsamındaki denetimlerinden DOT çıkarılıp DOK eklendi; TAREKS e Yüklenmesi Gereken Belgeler başlıklı EK 3 te de değişiklikler yapıldı.Devamı >>
01.03.2024 / 2024/9 sayılı CE Tebliğinde Değişiklik (Bazı ürünler CE listesinden çıkarıldı)

2024/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; Makine, LVD, EMC Yönetmelikleri kapsamı 8414.59.95.90.00 ve 8421.39.25.90.00 gtiplerinde yer alan ürünlerden motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç tutuldu; EMC yönetmeliği kapsamındaki 8519.81.00.00.00 gtipteki ürünler LVD yönetmeliği kapsamında da denetime tabi olacak; 8516.80.20.00.19, 8531.10.30.00.19, 8534.00.11.00.00, 8534.00.19.00.00, 8536.90.95.00.00 ve 8542.39.90.00.00 gtiplerinde yer alan ve 1 Mart 2024 tarihinden itibaren CE denetimine tabi tutulmaya başlayacak olan ürünler 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere CE listesinden çıkarıldı.Devamı >>

01.03.2024 / TSE Tebliğinde değişiklik (Bazı takım çeliği türleri TSE kapsamından çıkarıldı)

2024/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 7228.10.20.00.00, 7228.10.50.00.00, 7228.10.90.00.00, 7228.30.20.00.00, 7228.30.69.00.00, 7228.40.10.00.00 ve 7228.50.20.00.00 gtiplerinde yer alan ve 1 Mart 2024 tarihinden itibaren TSE denetimine tabi tutulmaya başlayacak olan bazı takım çeliği türleri 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSE listesinden çıkarıldı.Devamı >>

01.03.2024 / 01 Mart 2024 Tarihli, 32476 Sayılı Resmi Gazete

01.03.2024 Tarihli, 32476 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

29.02.2024 / Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Parasal Eşiklerin Belirlenmesi Hakkında Duyuru

28 Şubat 2024

6563 sayılı Kanun kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (ETAHS) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (ETHS) uyması gereken yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla eşik değerler oluşturulmuştur.

Kanunda yer verilen eşik değerler, anılan Kanunun Geçici 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2023 yılı Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla %50 oranında artırılarak 2023 yılı eşikleri belirlenmiştir.

Söz konusu parasal eşiklerin, Kanunun Ek 2’nci maddesinin onuncu ve Ek 4’üncü maddesinin altıncı fıkraları gereğince 2024 yılı için artırılması gerekmekte olup, 2024 yılı eşik değerlerinin belirlenmesine esas teşkil eden (ETAHS ve ETHS net işlem hacimleri toplamı) elektronik ticaret hacmindeki yıllık değişim %119,67 olarak gerçekleşmiştir.

Güncellenen eşiklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:Devamı >>

29.02.202493/4002 sayılı BKK kapsamı beşeri ilaç sanayi ürünlerinin muaf olduğu ek mali yükümlülükler hk.

93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin muaf olduğu ek mali yükümlülükler hk.Devamı >>

29.02.2024 / Gümrükler Genel Müdürlüğünün İhracat Beyannamelerinin Kapatılması konulu yazısı

29 Şubat 2024 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması hk.Devamı >>

29.02.2024 / ÇİN menşeli el transpaletleri ve bunların önemli parçalarının (şasi ve hidrolik aksam) AB ye ithalatına kesin bir anti-damping vergisi (AB Mevzuatı)

27.02.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2024/670 sayılı AB Regülasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ex 8427 90 00 (TARIC kodu 8427900019) ve ex 8431 20 00 (TARIC kodu 8431200019) CN kodları kapsamına giren el transpaletleri ve bunların önemli parçalarının (şasi ve hidrolik aksam) ithalatına kesin bir anti-damping vergisi uygulanması getirildi.

Firma bazında oranlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir:

 

ŞirketDampinge karşı vergiTARIC ek kodu
Zhejiang Noblelift Ekipmanları Anonim Şirketi Ltd%70,8A603
Ningbo Logitrans Taşıma Ekipmanları Co, Ltd%54,1A070
Diğer tüm şirketler%70,8A999Devamı >>

29.02.2024 / 29 Şubat 2024 Tarihli, 32475 Sayılı Resmi Gazete

29.02.2024 Tarihli, 32475 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.02.2024 / Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

28.02.2024 / Eski formatta basımı yapılmış A.TR dolaşım belgeleri, en son 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabilecek (İstanbul Ticaret Odası)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR dolaşım belgesi kullanma hakkına sahip YYS veya OKSB sahibi firmalar başta olmak üzere, AB’ye ihracat yapan üyelerinizin stoklarında bulunan ve eski formatta basımı yapılmış A.TR dolaşım belgelerinin, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı ve bu sürenin uzatılmayacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur.Devamı >>

28.02.2024 / TPKK 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğde Değişiklik (Dövizle ödeme yasağında istisnalar)

2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri döviz cinsinden veya dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğuna istisnalar getirildi.Devamı >>

28.02.2024 / 28 Şubat 2024 Tarihli, 32474 Sayılı Resmi Gazete

28.02.2024 Tarihli, 32474 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.02.2024 /1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hk Cumhurb. Kararnamesinin bazı maddeleri Anayasa Mah. Kararı ile İPTAL edilmiştir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddeleri İPTAL edilmiştir.Devamı >>

27.02.2024 / 27 Şubat 2024 Tarihli, 32473 Sayılı Resmi Gazete

27.02.2024 Tarihli, 32473 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.02.2024 / AB Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin 2014/833 sayılı regülasyonunda değişiklik (AB Mevzuatı)


23.02.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2024/745 sayılı Regülasyon ile, AB Komisyonu Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin 2014/833 sayılı regülasyonunda değişiklik yaptı. Değişikliklerin bazıları aşağıdaki şekildedir:

- Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine veya Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün gelişmesine katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişiler, kuruluşlar veya kuruluşlar listesine (Ek IV) yeni firmalar eklendi; bı firmalar arasında Türkiye, Sırbistan, Tayland, Hindistan, Sri Lanka'dan da birer firma yer aldı.

Rusya'ya ihracı yasak ürünlerin bulunduğu listede (Ek XXIII) yer alan 8504 32, 8504 33 ve 8504 34 gtipleri listeden silinerek listeye 8504 Elektrik transformatörleri, statik dönüştürücüler (örneğin redresörler) ve indüktörler olarak ilgili tarife pozisyonunun tamamı eklendi.

Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek kısıtlı ürünler listesine (Annex VII) 4. Diğer elektrikli/manyetik bileşenler 8532.22 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "Alüminyum elektrolitik sabit elektrik kapasitörleri (güç kapasitörleri hariç)" eklendi.

Diğer değişiklikler için de iligli Regülasyonu inceleyebilirsiniz.Devamı >>

26.02.2024 / Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünün Endonezya Menşe Belgeleri Yetkili İmza ve Mühür Örnekleri hk. yazısı

22 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Endonezya Ticaret Bakanlığının Menşe Şahadetnamelerini Onaylamaya Yetkili Birimleri ve Yetkili Personelinin İmza ve Mühür Örneklerine ilişkin güncel liste hk.Devamı >>

26.02.2024 / 26 Şubat 2024 Tarihli, 32472 Sayılı Resmi Gazete

26.02.2024 Tarihli, 32472 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.02.2024 / 25 Şubat 2024 Tarihli, 32471 Sayılı Resmi Gazete

25.02.2024 Tarihli, 32471 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.02.2024 / 24 Şubat 2024 Tarihli, 32470 Sayılı Resmi Gazete

24.02.2024 Tarihli, 32470 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.02.2024 / Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

23.02.2024 / Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında 2023 yılında belirlenen Euro/TL değeri 2024 te de uygulanacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara eklenen geçici madde ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değerinin 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı; söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak belirlenmişti.Devamı >>

23.02.2024 / İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik

İhracat Destekleri Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; Şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL ye kadar desteklenecek; Çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınan şirketlerin franchise/birimlerine yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporlan, kira, tanıtım, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve yıllık 180.000.000 TL ye kadar desteklenecek; Türkiye İhracatçılar Meclisinin/ İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, İhracatçı birlikleri için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 12.000.000 TL tutarında, TİM için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 22.500.000 TL tutarında proje başına en fazla dört yıl süresince desteklenecek.Devamı >>

23.02.2024 / 23 Şubat 2024 Tarihli, 32469 Sayılı Resmi Gazete

23.02.2024 Tarihli, 32469 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

22.02.2024 / RUSYA da Zorunlu Etiketleme Uygulamasına Tabi Ürünlerin Kapsamı Genişletiliyor

Ülkemizin Rusya Federasyonu (RF)’na ihracatında önemli yer tutan muhtelif ürünlerde etiketleme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu ürünler arasında “kürk manto, tekstil ve hazır giyim, ayakkabı, tütün, ilaç, süt ve süt ürünleri, parfümeri, fotoğraf makinesi ve flaş, lastik, şişe su, bira ve düşük alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, tıbbi cihazlar, biyolojik aktif gıda takviyeleri, antiseptikler ve tekerlekli sandalye” gibi ürünler yer almaktadır.

Zorunlu etiketleme sistemine tabi ürünlere düzenli olarak yeni ürün grupları eklenmekte olup 14 ürün grubu sisteme dahil edilmiş, 12 ürün grubunda pilot proje devam etmekte, 1 ürün grubunda ise pilot proje tamamlanarak sisteme geçmeye hazır hale getirilmiştir.

Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin de içinde olduğu hafif sanayi ürünlerinde zorunlu etiketlemeye tabi ürünlerin kapsamı 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere genişletilmiştir.

Rusya Federasyonu (RF) zorunlu etiketleme uygulamasında meydana gelen gelişmeleri Ticaret Bakanlığının internet sayfasında yer alan RF Müşavirlik Raporları sayfasında düzenli olarak güncellenecektir. (KAYNAK: Ticaret Bakanlığı)Devamı >>

22.02.2024 / 22 Şubat 2024 Tarihli, 32468 Sayılı Resmi Gazete

22.02.2024 Tarihli, 32468 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.02.2024 / Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

21.02.2024 / İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı) e İlişkin Webinar

AB Komisyonunun kamu kurumlarımız ile iş dünyası temsilcilerimize yönelik olarak İthalat Kontrol Sistemi-2 elektronik gümrük sisteminin Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı) ünün kademeli olarak uygulanmasına ilişkin bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı planladığı; toplantıda konuyla ilgili yöneltilmesi uygun görülen soruların Komisyona iletilmek üzere 26 Şubat 2024 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi gerektiği hk.Devamı >>

21.02.2024 / Türkiye ile Birleşik Krallık STA Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin geçici menşe kurallarının 8078 sayılı Karar ile 2027 yılına kadar uzatılan süresi ile ilgili olarak, STA Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte düzenleme yapıldı; 8507 ve 8702-8704 tarife pozisyonlarındaki eşyanın menşe kazanımında daha yüksek oranda 3.ülke girdisi kullanılmasına imkan veren EK MENŞE-2B listesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.Devamı >>

21.02.2024 / 21 Şubat 2024 Tarihli, 32467 Sayılı Resmi Gazete

21.02.2024 Tarihli, 32467 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.02.2024 / Bazı AB ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 tarife pozisyonlu kumaşların ithalatında dampinge karşı vergi

İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı; 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonlarında yer alan kumaşların ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam etmesine; ayrıca Avusturya, Belçika, Çek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovak ve Slovenya menşeli/çıkışlı 5407, 5513 , 5514 , 5515 ve 5516 tarife pozisyonundaki kumaşların ithalatında da dampinge karşı önlem tahsil edilmesine karar verildi.Devamı >>

20.02.2024 / 20 Şubat 2024 Tarihli, 32466 Sayılı Resmi Gazete

20.02.2024 Tarihli, 32466 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.02.2024 / Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gürbulak Gümrük Kapısı-Zorunlu Güzergah Uygulaması konulu yazısı

Ülkemiz üzerinden transit olarak İrana gidecek çekici cinsi araçların, Gürbulak Gümrük Kapısındaki inşaat faaliyetleri sonuçlanıncaya kadar giriş gümrük idarelerince çıkış yapmak üzere Esendere Gümrük Müdürlüğüne yönlendirileceği; ülkemiz hareketli beyannamelerde, varış gümrük idaresi olarak Gürbulak Gümrük Müdürlüğü seçilmiş olması durumunda tescil işlemi yapılmayacağı hk.Devamı >>

19.02.2024 / 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ve Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri LİSTELERİ

2024 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ve Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri listeleri 18 Şubat 2024 tarihlşi Resmi Gazete'de yayımlandı.

–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi


–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi


–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Devamı >>

19.02.2024 / 19 Şubat 2024 Tarihli, 32465 Sayılı Resmi Gazete
19.02.2024 Tarihli, 32465 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>
18.02.2024 / 18 Şubat 2024 Tarihli, 32464 Sayılı Resmi Gazete
18.02.2024 Tarihli, 32464 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>
17.02.2024 / 17 Şubat 2024 Tarihli, 32463 Sayılı Resmi Gazete
17.02.2024 Tarihli, 32463 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>
16.02.2024 / Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrüklü Sahaya Araç Girişi Öncesinde Ön Beyan konulu yazısı

Ülkemize giriş yapacak araçlar için gümrüklü sahaya girilmeden önce, ülkemizden çıkış yapacak araçlar için ise karşı ülke gümrük sahasına girilmeden önce elektronik ortamda ön beyan verilmesi hk. Devamı >>

16.02.2024 / G. Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları konulu Genelge (Genelge no: 2024/5)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Güney Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları konulu 2019/06 sayılı İç Genelgesi 15/2/2024 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı.Devamı >>

16.02.2024 / Bitki Sağlık Sertifikalarının QR Kodlu Olarak Oluşturulması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası (BSS)'larının sahtesinin yapılmasının önlenmesi amacıyla QR kodlu doğrulanabilir BSS oluşturulması konusunda çalışmaların sonuna gelindiği ve üretilecek BSS'lerin iki No'lu hanesinde, BSS numarasının yanında doğrulama yapılabilecek bir QR kodu bulunacağı, BSS'de yer alan QR kodun sorgulanması ile BSS'nin orijinal içeriği görülerek BSS doğrulanabileceği, ayrıca ürünün ülkemiz gümrüklerinden çıkış yapıp yapmadığı hakkında bilgi verileceği ve bu kapsamda ilk etapta 20 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere Samsun Zirai Karantina Müdürlüğünde doğrulanabilir QR kodlu BSS oluşturulacağı, 15 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere ise tüm Karantina Müdürlüklerinde QR kodlu doğrulanabilir BSS oluşturulmasının planlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının 14 Şubat 2024 tarihli yazısında;
- İhracatçı firmaların BKKTS'ne yaptıkları ihracat başvurularında, beyan edilen ürünün yaş meyve sebze olması durumunda ekli listede yer alan ürünlerin ihracatçının talebine bırakılmadan BKKTS tarafından TPS ID oluşturulduğu,
- TPS ID verilen bu ürünler için oluşturulan QR Kodlu doğrulanabilir BSS'nin, alıcı ülkeler tarafından QR kodunun okutulması ile BSS içeriği ve ürünlerin Türkiye gümrüklerinden çıkış yapıp yapmadığı bilgisinin görüleceği,
- TPS ID verilmeyen ürünler için ise QR kodun okutulması ile sadece BSS'nin içeriğinde yer alan bilgiler görüleceği,
- İhracata konu ürünler için BKKTS üzerinden zorunlu olarak veya ihracatçının talebi üzerine TPS ID oluşturulması durumunda; QR ile yapılacak sorgulamada; Gümrük idarelerinde sadece Belge Durumu ve beyanname durumu kapanmış olan sevkiyatlar için "Ürün Türkiye'den çıkış yapmıştır." bilgisinin görüntüleneceği,
- İhracatçıların mağduriyet yaşamaması için; Gümrük beyannamesinin belge ve beyanname durumunun kapanmış olması şartının sağlanması önem arz edeceği bildirilmiştir.

Ayrıca, 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren Samsun Zirai Karantina Müdürlüğünden başlayan uygulamalarda yapılan incelemelerde; TPS ID oluşturulan ve QR kodlu BSS alan sevkiyatların RoRo gemileriyle sevk edilmesi durumunda, gemide bulunan araçlardaki ihracata konu ürünlerin belge ve beyanname durumu kapatıldıktan sonra gemi acentesi tarafından özet beyanın kapatılması durumunda sevkiyat için "Ürün Türkiye'den çıkış yapmıştır." bilgisi verildiğinin görüldüğü ve bu nedenle Samsun Gümrük Müdürlüğünden Novorossiyk Limanına giden RoRo'ların 12 saatlik karşı ülkeye varış süresi içerisinde özet beyanların kapanabilmesi için özet beyan/gümrük beyannamelerinde hata olması durumunda hataların bu süre içerisinde düzeltilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlatılacak olan "QR Kodlu BSS ve Doğrulama Sistemi"nde aksaklıklar yaşanmaması için yukarıda belirtilen hususlara ilişkin tedbir alınması gerekmektedir.

Ek: İş Akış Şeması Zorunlu Olarak TPS ID Oluşturulan Ürünler Listesi

(KAYNAK: DKİB)

Devamı >>

16.02.2024 / İhracat, Transit Tic., İhr. Sayılan Satış ve Teslimler, diğer döviz kaz. faaliyetlerde istisnalar Tebliğinde Değişiklik

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde yapılan düzenlemeyle; İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler içinde tanımlanan tam mükellef imalatçı firmaların, ilgili bakanlıkça yayımlanan tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimlerinde tebliğ ibaresine yapılan atıf ihracat sayılan satış ve teslimler hakkında tebliğ (İhracat: 2005/2) olarak değiştirildi; Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için ilgili bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 6728 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 9/82016 tarihinden önce olduğunun belgelenmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilecek; bu düzenlemeler, 28/12/2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7491 sayılı Kanun gereğince, bu tarihten sonra çıkılan ihalelere uygulanacak; İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacak.Devamı >>

16.02.2024 / 8482.10 tarifesi altında sınıflandırılan rulmanların ithalatında gözetim kıymeti düşürüldü

8482.10 tarifesi altında sınıflandırılan rulmanların ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 20 ABD Doları/Kg/Brüt ten 15 ABD Doları/Kg/Brüt e düşürüldüDevamı >>

16.02.2024 / Güney Kore menşeli diş implantlar ithalatında damping soruşturması yeniden açıldı

Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ürününe yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile tamamlanan damping soruşturması ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için Megagen ve Dio firmalarına yönelik yeniden açıldı.Devamı >>