Hizmetlerimiz

Gümrük Müşavirliği firması, müşterisine ait eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetlerini, dolaylı temsil yolu ile takip eder ve neticelendirir. Onay Gümrük Müşavirliği; güncel mevzuatı yakından takip eden, uzman gümrük müşavirleri ve alanında deneyimli bir personel kadrosu ile belge alım süreçlerini yakından takip eder. %100 müşteri memnuniyeti odaklı yürüttüğü tüm operasyonlarını en hızlı, en güvenilir ve en ekonomik şekilde gerçekleştirir.

Gümrük müşaviri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşaviri izin belgesi verilen kişi” (1) olarak tanımlanır. Gümrük müşavirliği hizmetlerinin önemli adımlarından biri dahilde işleme izin belgesi, geçici ithalat izin belgesi gibi belge alım hizmetleridir.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Nelerdir?

Gümrük müşavirleri, gümrüklerdeki işlemleri takip eder ve sonuçlandır. Eşya sahiplerine yardımcı gümrük işlemlerinde yardımcı olur. “Gümrük müşavirlerinin takip edeceği gümrük işlemleri; eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmasına ilişkindir. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması; eşyanın bir serbest bölgeye girmesi, TGB dışına yeniden ihracı, imhası, gümrüğe terk edilmesi ve bir gümrük rejimine tabi tutulması ile olur. Gümrük müşavirlerinin yaptığı işlemler eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkindir.” (2)

Gümrük Müşavirliği Belge Alım Hizmetleri Nelerdir?

Onay Gümrük Müşavirliği; İthalat ve ihracat işlemlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken beldelerin temini, takibi ve kapatılmasında en hızlı ve güvenilir hizmetleri sunar. Bu süreçte; ön izinlerin başvurusu başta olmak üzere izin, lisans, garanti, kontrol belgesi, rapor, uygunluk, onay belgesi gibi gerekli belgelerin temini için hazırlıklar yapar. Alınan belgelerin takip ve sonuçlandırılması konusunda uzman, mevzuat derinliği ve tarife bilgisi olan deneyimli personel kadrosu ile hizmet verir. Onay Gümrük Müşavirliği’nin belge alım hizmetleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Dahilde İşleme izin belgesinin alınması, takibi ve kapatılması süreci,
  • Geçici İthalat izin belgesinin alınması, takibi ve kapatılması süreci,
  • Yatırım Teşvik belgesinin alınması, takibi ve kapatılması süreci,
  • İş-Güm izin belgesinin alınması, takibi ve kapatılması süreci,
  • TSE Uygunluk belgesi, Tareks Uygunluk belgesinin alınması sürecinde tüm danışmanlık hizmetlerini en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirir.

Onay Gümrük Müşavirliği, Gümrük beyannamelerini ve diğer tüm evraklarınızı hazırlayarak, eşyalarınızın ithalatını ve ihracatını kolay hale getirir. Ürün ve hizmetleri ihtiyacınız olan yerde ve zamanda teslim eder. Alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile uzun mesai saatleri içinde çalışmalarını dinamik bir şekilde yürütür.

Onay Gümrük Müşavirliği, kurulduğu günden günümüze edindiği sektör tecrübesi ile bulunduğu tüm gümrüklerde zamanında ve aynı kalitede hizmet sunar.

Kaynakça;

  • Resmi Gazete, 10 Eylül 2020, Sayı: 31240

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200910-12.htm

  • Merve Nur Baş, Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Dolaylı Temsil Yetkileri ve Hukuki Sorumlulukları, 2016

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744682