Hizmetlerimiz

Risk analizi; riskin sistematik olarak tanımlanması sürecidir. Bu süreç kapsamında riski en aza indirebilmek için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması hedeflenir. Tüm kaynak ve stratejiler doğrultusunda sektörel veri ve bilgiler toplanır. Risk analizi yöntemi; alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması, işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak takip edilmesi ve gözden geçirilmesi olmak üzere oldukça kapsamlı uygulamalardan oluşur. Maliyetlendirme ve risk analizi yöntemi; gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasına engel olan, ülkenin mali çıkarları için tehdit oluşturan etkenlerin ortaya çıkma ihtimalinin dikkate alınmasıdır. Risklerin sistematik olarak tanımlanması için gerekli olan önlemlerin uygulanması amacı ile ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanan tüm veri ve bilgiler toplanır.

Onay Gümrük Müşavirliği Maliyetlendirme ve Risk Analizi Yöntemleri

Globalleşen piyasa şartlarında tüm sektörlerde her ürüne kolayca ulaşabilir ve bu nedenle rekabet şartları ağırdır. Rekabet şartlarını doğru analiz etmek çok önemlidir. Onay Gümrük Müşavirliği; maliyetlendirme ve risk analizi yöntemleri ile güvenilir ve ekonomik çözümler üretir.
  • Müşterilerinin ithal edecekleri ürünün GTİP kodunu doğru tespit ederek, maliyetlendirme ve risk analizi yöntemi ile olası riskleri belirler.
  • Ürün teknik belge ve numune incelemesi “GTİP” tespiti yapar.
  • Yasal mevzuatları inceler ve risk analizi yapar.
  • Maliyet arttırıcı unsurları hesaplar.
  • Raporlama yapar.
Maliyetlendirme ve Risk Analiz Yönetimi
Onay Gümrük Müşavirliği; Lojistik sektörü, sanayi, KOBİ ve ticaret erbaplarına, Gümrük Müşavirliği konusunda en hızlı ve en güvenilir hizmetleri üretir. Bu süreçte belirttiğimiz maliyetlendirme ve risk analizi yöntemlerinin uygulanmasında alanında uzman ve deneyimli personel kadrosu ile hizmet verir.