Hizmetlerimiz
MALİYETLENDİRME VE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ:

Globalleşen piyasa şartlarında, ihtiyaç duyulan her ürüne kolayca ulaşabilmekte ve bu nedenle rekabet şartları ağırlaşmaktadır.

Maliyet çalışması ve risk analizi hizmeti ile müşterilerimizin ithal ederek piyasaya sürmek istedikleri ürünün GTİP kodunu doğru tespit ederek maliyet ve risk unsurlarını önceden belirliyoruz.

Mal alınırken kazanılır.

-GTİP Tespiti (Ürün Teknik Belge ve Numune İncelemesi)

-Risk Analizi (Yasal Mevzuatlar İncelenir)

-Maliyet Arttırıcı Unsurların Hesaplanması

-Raporlama

MALİYETLENDİRME VE RİSK ANALİZ